Feropol s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

1. Zber informácií

Zhromažďujeme od vás informácie pri registrácii na našich stránkach, prihlásení sa k svojmu účtu, nákupu, vstupu do súťaže a/alebo keď sa odhlásite. Zhromaždené informácie zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a / alebo číslo kreditnej karty. Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača, vrátane vašej IP adresy, atribúty softvéru a hardvéru a navštívenej stránky.

2. Použitie informacií

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zbierame, môžu byť použité pre:

  • Personalizáciu vašej skúsenosti a reakciu na vaše individuálne potreby
  • Poskytovanie personalizovaného obsahu -reklamné
  • Zlepšení našich stránok
  • Zlepšenie služieb zákazníkom a potreby podpory Vám ako zákazníkom
  • Kontakt prostredníctvom e-mailu
  • Správa  súťaže, propagácia alebo prieskum

3. E-Komercia Súkromie

Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zo žiadneho dôvodu predávané, vymieňané, prevádzané alebo poskytované akejkoľvek inej spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie požiadavky a/alebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

4.Zverejnenie informácií tretím stranám

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak prevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné.

Veríme, že je potrebné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu, situácie zahŕňajúce potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovanie našich podmienok používania alebo v iných prípadoch vyžadovaných zákonom.

Neosobné dáta však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.

5. Ochrana informácií

Realizujeme celý rad bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. VpnMentor tiež chráni vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad účtovanie alebo zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace na ukladanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.

Používame cookies?

Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy.

Navyše, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenia na záujmy používateľa. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.

6. Odhlásenie

Poskytnutú e-mailovú adresu používame na zaslanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, občasným firemným oznámením, zaslanie informácií o výrobkoch, atď.

Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť od prijímania budúcich e-mailov, v dolnej časti každého e-mailu nájdete podrobný návod pre odhlásenie .

7. Súhlas

Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.